Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2006 - 2010


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 65/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. oświaty, handlu i usług w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

Zarządzenie Nr 65/2008
Wójta Gminy w Starej Kornicy
z dnia 29 grudnia 2008 roku

w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. oświaty, handlu i usług w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

Na podstawie art. 3a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1593 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

Powołuję Komisję Rekrutacyjną w składzie:

 1. Skarbnik Gminy - Anna Blondyk - Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej,

 2. Wójt Gminy - Franciszek Kałużny – Członek Komisji,

 3. Inspektor ds. organizacyjnych i kadr – Justyna Iwaniuk - Członek Komisji.

Wykaz zadań Komisji Rekrutacyjnej stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Komisja rekrutacyjna działa do czasu wyłonienia kandydata na wolne stanowisko pracy lub do zakończenia procedury naboru.

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Rekrutacyjnej.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Franciszek Kałużny

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 65/2008
Wójta Gminy w Starej Kornicy
z dnia 29 grudnia 2008 roku

ZADANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ :


 1. Otwarcie ofert – 31.12.2008 r.
  (Otwarcie ofert, które wpłynęły do dnia 29.12.2008 r. godz. 1530 ).

 1. Weryfikacja ofert pod względem spełnienia przez kandydatów wymogów formalnych wyszczególnionych w ogłoszeniu oraz przygotowanie listy kandydatów spełniających wymogi formalne do upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie do dnia 09.01.2009 r. Lista winna zawierać imiona i nazwiska kandydatów oraz miejsce zamieszkania.

 1. Przeprowadzenie selekcji ofert i wybór najlepszego kandydata na stanowisko pracownika ds. oświaty, handlu i usług oraz 4 kolejnych kandydatów według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu o konkursie.

 1. Sporządzenie protokołu przeprowadzonego naboru kandydatów na stanowisko pracownika ds. oświaty, handlu i usług.

Protokół winien zawierać w szczególności:
1) opis stanowiska urzędniczego, na które był prowadzony nabór,
2) liczbę kandydatów oraz imiona, nazwiska i adresy nie więcej niż 5 najlepszych kandydatów uszeregowanych według spełniania przez nich poziomu wymagań określonych w ogłoszeniu,
3) informację o zastosowanych metodach i technikach naboru,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru.

 1. Przygotowanie informacji o wynikach dokonanego wyboru do upowszechnienia w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

Powyższa informacja powinna zawierać:
1) nazwę i adres jednostki,
2) określenie stanowiska urzędniczego,
3) imię i nazwisko wybranego kandydata oraz jego miejsce zamieszkania,
4) uzasadnienie dokonanego wyboru kandydata albo uzasadnienie niezatrudnienia żadnego kandydata na stanowisko urzędnicze.

 1. Czynności wymienione w punktach 3 - 5 należy wykonać w terminie do dnia 28.01.2009 r.

 
Data wytworzenia: 2008-12-29
Data udostępnienia: 2009-02-17
Ilość wyświetleń: 249
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Franciszek Kałużny
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x