Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
 
Archiwalne

2012-03-07 / 2012-03-21

Ogłoszenie o wydaniu decyzji Wójta Gminy Stara Kornica o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na - Wydobyciu kopaliny kredy piszącej.

2012-03-06 / 2012-03-20

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica w zakresie terenów zurbanizowanych

2012-03-06 / 2012-03-20

Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica w zakresie terenów przeznaczonych do zalesienia

2012-02-14 / 2012-02-28

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu Postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

2012-02-06 / 2012-02-20

Informacja o wynikach naboru na stanowisko pracownika socjalnego na zastępstwo na czas usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kornicy

2012-02-02 / 2012-02-16

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne na stanowisko pracownika socjalnego na zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starej Kornicy.

2012-01-17 / 2012-01-31

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starej Kornicy ogłasza konkurs na wolne stanowisko pracownika socjalnego na zastępstwo w czasie usprawiedliwionej nieobecności pracownika

2012-01-10 / 2012-01-24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Zmianie przeznaczenia części działki 891 z gruntów leśnych na użytki rolne PsV.

2012-01-10 / 2012-01-24

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Wydobyciu kopaliny kredy piszącej.

2012-01-02 / 2012-02-28

ZARZĄDZENIE Nr 53/2012 WÓJTA GMINY STARA KORNICA z dnia 2 stycznia 2012 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizowania wypoczynku dzieci i mlodzieży oraz powołania komisji konkursowej do opin

2011-12-28 / 2012-01-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu Postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

2011-12-28 / 2012-01-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu Postanowienia o zawieszeniu postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

2011-12-20 / 2012-01-03

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony postępowania administracyjnego: Budynek z linią technologiczną do przerobu kredy piszącej

2011-12-01 / 2011-12-15

OBWIESZCZENIE: Budowa elektrociepłowni na biogaz w gminie Stara Kornica

2011-11-09 / 2011-11-23

Obwieszczenie: Budowa elektrociepłowni na biogaz w gminie Stara Kornica

2011-11-08 / 2011-11-29

Wykaz nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Stara Kornica przeznaczonych do oddania w dzierżawę na rok 2012

2011-11-07 / 2011-11-23

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze ds. archiwum i obsługi biura rady w Urzędzie Gminy Stara Kornica

2011-11-04 / 2011-11-18

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU na wolne stanowisko urzędnicze ds. ewidencji ludności

2011-10-31 / 2011-11-14

WYNIKI KONSULTACJI: projektu Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2012 rok

2011-10-28 / 2011-11-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu Postanowienia uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

 << Przejdź do strony 10   [ strona: 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | z 30 ]   Przejdź do strony 30 >>   
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x