Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2019-06-25 / 2019-07-09

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu Postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie

Stara Kornica, dn.25.06.2019 r.

OŚ.6220.7.2018

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Stara Kornica

o wydaniu Postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony

Środowiska w Warszawie

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10  i 49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm)

Wójt Gminy Stara Kornica
zawiadamia,

że w prowadzonym postępowaniu w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 1200 DJP”

na dz. o nr ewid. 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 255  w miejscowości Czeberaki

do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęło Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak pisma: WOOŚ-I.4221.311.2018.EL.7 z dnia 14.06.2019 r. (data wpływu 19.06.2019 r.) negatywnie uzgadniające warunki realizacji w/w przedsięwzięcia.

            Informuję, iż od Postanowienia nie służy prawo wniesienia zażalenia. Ewentualne zarzuty można podnieść w ramach postępowania decyzyjnego w przedmiotowej sprawie.

            Z treścią dokumentu Zainteresowani mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy –
w Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11. w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, że ww. postanowienie jest zamieszczone na stronie internetowej  http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa.

                                                                                                                                            Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                            /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.
 
Data wytworzenia: 2019-06-25
Data udostępnienia: 2019-06-25
Ilość wyświetleń: 107
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x