Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2019-11-14 / 2019-11-28

Zawiadomienie o wpłynięciu uzgodnień w postępowaniu ˝Budowa fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 1200 DJP˝

Stara Kornica, dn. 14.11.2019 r.

OŚ.6220.7.2018

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 i 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony

postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie fermy drobiu do chowu brojlerów o obsadzie 1200 DJP” na dz. o nr ewid. 251, 252, 253, 254/1, 254/2, 255 w miejscowości Czeberaki, gmina Stara Kornica,


że, do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęła opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach znak: ZNS-712.23.2018.ZB z dnia 27.12.2018 r. (data wpływu 31.12.2018 r.), opinia Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PZ-PK-I.7030.3.5.2019.AK z dnia 08.04.2019 r. (data wpływu 11.04.2019 r.), postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  znak: WOOŚ-I.4221.174.2019.EL.2 z dnia 03.10.2019 r. (data wpływu 03.10.2019 r.) oraz postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: LU.RZŚ.436.89.2018.AP z dnia 17.01.2019 r. (data wpływu 23.01.2019 r.)opiniujące i wyrażające uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia z określeniem warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

            Informuję, iż od postanowienia nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia. Ewentualne zarzuty można podnieść w ramach postępowania decyzyjnego w przedmiotowej sprawie.

            Z treścią dokumentów strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu  tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, że postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  jest zamieszczone na stronie internetowej  http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa.

 

                                                                                                                                        Z up.  Wójta Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                                    mgr Adriana Pietruczuk

 

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

Załaczniki:

  1. Opinia: [pobierz]
  2. Opinia sanitarna: [pobierz]
  3. Postanowienie RDOŚ: [pobierz]
  4. Postanowienie WODY POLSKIE: [pobierz]

 

 
Data wytworzenia: 2019-11-14
Data udostępnienia: 2019-11-14
Ilość wyświetleń: 119
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x