Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2006 - 2010


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 68/09 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw przeprowadzenia eliminacji gminnych XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.

ZARZĄDZENIE Nr 68/09
Wójta Gminy Stara Kornica
z dnia 3 lutego 2009 roku

w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw przeprowadzenia eliminacji gminnych XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem :
Klęska - powódź czy huragan - straż pożarna Ci pomaga ’’

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z pismem Nr ZK – 5328.3/09 z dnia 27.01.2009 r. Starosty Powiatowego w Łosicach w sprawie XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan – straż pożarna Ci pomaga”, zarządzam co następuje:

§ 1

Powołuję Komitet Organizacyjny do spraw przeprowadzania eliminacji gminnych XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan straż pożarna Ci pomaga” zwany w dalszej części Komitetem Organizacyjnym w składzie:

1. Pan Franciszek Kałużny - Komendant Gminny OSP;

2. Pani Justyna Iwaniuk - Pracownik gminy do spraw oświaty;

3. Pan Wiesław Puniewski - Inspektor ds. obronnych, Obrony Cywilnej i Zarządzania Kryzysowego Gminy.

§ 2

Przyjmuję Regulamin XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Klęska – powódź czy huragan - straż pożarna Ci pomaga”, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Do zadań powołanego niniejszym zarządzeniem Komitetu Organizacyjnego należy:

  1. ogłoszenie konkursu w szkołach na swoim terenie,

  2. zapewnienie środków materialnych i rzeczowych do zorganizowania i przeprowadzenia eliminacji,

  3. ustalenie terminu eliminacji w ramach czasu określonego w regulaminie,

  4. podanie postanowień regulaminu do wiadomości zainteresowanych,

  5. przeprowadzenie eliminacji,

  6. sporządzenie protokołu z prac komisji konkursowej i przekazanie go do komitetu organizacyjnego wyższego szczebla,

§ 4

Wykonanie zarządzenia powierzam Komitetowi Organizacyjnemu.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
mgr Franciszek Kałużny

 
Data wytworzenia: 2009-02-03
Data udostępnienia: 2009-02-17
Ilość wyświetleń: 300
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Franciszek Kałużny
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x