Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2008-11-19 / 2008-12-18

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego.

Stara Kornica, dn.17.11.2008 r.

G.P.7331/XXXVI/2008

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 05.11.2008 roku zostało wszczęte na wniosek P.T.K.Centertel Sp. z o.o. ul. Skierniewicka 10 A, 01-230 Warszawa postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego na:

„Budowę stacji bazowej telefonii komórkowej PTK Centertel”

na dz. o nr ew.: 62/2 w Starej Kornicy

W terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia Strony mają prawo:

1. do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów,

2. do czynnego udziału w postępowaniu, w tym zgłaszania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie:

Urząd Gminy w Starej Kornicy
Stara Kornica 191
08-205 Kornica
Pokój nr 10

Po upływie w/w terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu www.kornica.org na okres 30 dni do dnia 18.12.2008 roku.

Inwestora, właścicieli i użytkowników nieruchomości, na których gruncie będzie realizowana inwestycja celu publicznego zawiadamia się na piśmie.

/-/ Wójt Gminy
Stara Kornica

 
Data wytworzenia: 2008-11-17
Data udostępnienia: 2008-11-19
Ilość wyświetleń: 151
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Irena Maciejuk
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x