Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2013-05-20 / 2013-06-07

Obwieszczenie kończące postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

Stara Kornica, dn. 10.05.2013 r.

BUZ.6733.1.2013

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stara Kornica

w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji
inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art.53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu przestrzennym ( Dz. U. Nr 80, poz. 717, z późn. zm.) i art.49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku, Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m

o wydaniu decyzji Nr 2/2013 z dnia 09.01.2013 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na:

Budowie odwodnienia w ramach przebudowy dróg gminnych Nr 008 na działce geodezyjnej nr 447 oraz na działkach geodezyjnych nr 422 i 469
w miejscowości Stara Kornica

Z treścią niniejszej decyzji można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy, Stara Kornica 191, pok. nr 10 od poniedziałku do piątku w godzinach 7³º- 15³º.

Na powyższą decyzję służy stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 38, 08-110 Siedlce za pośrednictwem organu, który decyzję wydał w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Urzędu Gminy Stara Kornica www.kornica.org. Ponadto przedmiotowe obwieszczenie wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Kornica oraz w miejscowości Stara Kornica.

Wójt Gminy
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2013-05-10
Data udostępnienia: 2013-05-20
Ilość wyświetleń: 198
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Irena Maciejuk
Zatwierdzone przez: Wójt Gminy Stara Kornica
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x