Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2010-12-22 / 2010-12-29

Zaproszenie na III Sesję Rady Gminy Starej Kornicy - 28.12.2010r.

Stara Kornica, dnia 17 grudnia 2010 r.

Przewodniczący Rady Gminy
w Starej Kornicy
RG 0052/3/10

Zapraszam na III Sesję Rady Gminy Starej Kornicy, która odbędzie się w dniu 28 grudnia 2010 r. (wtorek) w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Starej Kornicy. Rozpoczęcie o godz. 9-ej.

Porządek obrad sesji:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności między sesjami.
 5. Budżet Gminy na 2010 rok:
  • Uchwała Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Stara Kornica na rok 2011, przedłożonym wraz z objaśnieniami i informacją o stanie mienia komunalnego oraz możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetowego i prognozie długu,
  • dyskusja,
  • uchwalenie budżetu Gminy Stara Kornica na rok 2011.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  • uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Kornica na lata 2011-2014,
  • zmiany w budżecie gminy na rok 2010,
  • ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy,
  • uchwalenia planu pracy Rady Gminy Stara Kornica na 2011 rok,
  • zatwierdzenia planów pracy stałych Komisji Rady Gminy na 2011 rok,
  • uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2011 rok,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej, stanowiącej własność Gminy Stara Kornica,
  • wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiących własność Gminy Stara Kornica,
  • wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stara Kornica,
  • zmiany uchwały Nr XVII/93/08 Rady Gminy Stara Kornica z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie przystąpienia Gminy Stara Kornica do Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu".
 7. Wnioski i interpelacje radnych.
 8. Odpowiedzi na wnioski i interpelacje radnych.
 9. Sprawy różne i wolne wnioski.
 10. Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ignacy Janczuk

 
Data wytworzenia: 2010-12-17
Data udostępnienia: 2010-12-22
Ilość wyświetleń: 170
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Ignacy Janczuk
Zatwierdzone przez: Ignacy Janczuk
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x