Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2016-12-06 / 2016-12-20

Obwieszczenie

Stara Kornica, dn. 06.12.2016 r.

OŚ.6220.6.2016

 

Obwieszczenie

Wójta Gminy Stara Kornica

o wydaniu Postanowienia stwierdzającego konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2016 r. poz. 353, ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica
zawiadamia strony postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, którego nazwa to:

„Kopalnia kredy piszącej Kornica-Nowa 1”

zlokalizowanego na działkach 514/4 i 514/8 w m. Nowa Kornica, gm. Stara Kornica


o wydanym w dniu 6 grudnia 2016 roku postanowieniu Wójta Gminy Stara Kornica znak: OŚ.6220.6.2016 stwierdzającym konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania przedmiotowej inwestycji na środowisko.

Z treścią postanowienia można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 1. w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 w terminie 14 dni licząc od dnia publikacji.

                                                                                                                                      Wójt Gminy Stara Kornica  

                                                                                                                                       /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Postanowienie

 
Data wytworzenia: 2016-12-06
Data udostępnienia: 2016-12-06
Ilość wyświetleń: 155
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x