Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Wybory w trakcie kadencji


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2013-06-06 / 2013-06-20

UCHWAŁA Nr XXVIII/173/2013 RADY GMINY STARA KORNICA z dnia 4 czerwca 2013 r. w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego.

UCHWAŁA Nr XXVIII/173/2013 
RADY GMINY STARA KORNICA z dnia 4 czerwca 2013 r.
w sprawie wygaśnięcia mandatu radnego 

Na podstawie art. 190 ust. 1 pkt 5 i ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. z 2010 r., Nr 176, poz. 1190 z późn. zm. 1) ), w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy (Dz.U. Nr 21, poz. 113, z póżn. zm.2) ) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Stwierdza się wygaśniecie mandatu radnego Rady Gminy Stara Kornica Pana Adama Wojcieszuka w okręgu wyborczym Nr 2 z listy Nr 25 Komitetu Wyborczego Wyborców Łosickie Porozumienie Samorządowe, z powodu śmierci. 

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy w Stara Kornica, na terenie okręgu wyborczego Nr 2 w Dubiczach, Zalesiu, Kazimierzowie, a także poprzez zamieszczenie jej treści w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Stara Kornica. 

§ 3. Uchwała podlega przekazaniu Wojewodzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborczemu w Siedlcach. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Gminy
Ignacy Janczuk 

  1.  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 34, poz. 172.
  2. Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 102, poz. 588, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Dz. U. z 2012 r. poz. 1399 

U Z A S A D N I E N I E 

W dniu 3 kwietnia 2013 r. zmarł Pan Adam Wojcieszuk – Radny Gminy Stara Kornica, z listy KWW Łosickie Porozumienie Samorządowe, okręg wyborczy nr 2. W związku z powyższym zgodnie z art. 190 ust. 2 ustawy z dnia 16 lipca 1998 r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. Przepisy wprowadzające ustawę – Kodeks wyborczy – Rada Gminy Stara Kornica w formie uchwały stwierdza wygaśnięcie mandatu radnego.

 
Data wytworzenia: 2013-06-04
Data udostępnienia: 2013-06-06
Ilość wyświetleń: 152
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Justyna Iwaniuk - Michalik
Zatwierdzone przez: Ignacy Janczuk
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x