Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
 
Archiwalne

2014-10-01 / 2014-10-22

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica

2014-09-22 / 2014-10-06

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o zakończeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsięwzięcia pod nazwą Rozbudowa obory dla bydła...

2014-09-16 / 2014-09-30

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wpłynięciu Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska stwierdzające brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pod nazwą...

2014-08-14 / 2014-08-28

Protokół z przeprowadzonych konsultacji na temat projektu uchwały w sprawie uchwalenia rocznego Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi na 2015

2014-08-07 / 2014-08-21

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica w sprawie decyzji kończącej postępowanie administracyjne o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego

2014-07-23 / 2014-08-06

Informacja o trwających konsultacjach projektu Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 rok

2014-07-14 / 2014-07-29

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

2014-07-11 / 2014-07-30

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

2014-06-25 / 2014-07-14

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica w sprawie prowadzonego postępowania dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie budynku z linią...

2014-06-20 / 2014-07-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o zakończeniu postępowania Wznowienie eksploatacji złoża kredy piszącej ˝Kornica – Popówka˝ wraz z towarzyszącą infrastrukturą na działkach nr ew. 440 i 446 obręb 8 Stara Kornica

2014-06-13 / 2014-06-27

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu Postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.

2014-05-28 / 2014-06-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o przystąpieniu do ponownego rozpatrzenia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Wznowieniu...

2014-05-14 / 2014-06-01

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wpłynięciu uzupełnienia do raportu ooś dla przedsięwzięcia pod nazwą Budowa budynku z linią technologiczną przerobu kredy piszącej na wydzielonej części działki...

2014-04-30 / 2014-05-15

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: ˝Budowa drogi gminnej w miejscowości Rudka -od km 0+000 do km 0+173

2014-03-28 / 2014-04-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Wznowieniu eksploatacji złoża kredy piszącej ˝Kornica – Popówka˝ wraz...

2014-03-06 / 2014-04-04

Ogłoszenie o pierwszym ustnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej będącej własnością Gminy Stara Kornica.

2014-02-28 / 2014-03-14

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o zakończeniu postępowania wyjaśniającego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ˝Wznowienie eksploatacji złoża kredy...

2014-02-27 / 2014-03-13

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wpłynięciu Postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgadniającego realizację przedsięwzięcia polegającego na ˝Wznowienie eksploatacji złoża kredy piszącej...

2014-02-18 / 2014-04-04

Ogłoszenie o wywieszeniu wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.

2014-02-13 / 2014-02-27

Obwieszczenie: Budowa budynku inwentarskiego – chlewni wraz z infrastrukturą towarzyszącą˝ na działkach o nr ew. 264, 265 w miejscowości Wólka Nosowska – Kolonia.

 << Przejdź do strony 5   [ strona: 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | z 30 ]   Przejdź do strony 27 >>   
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x