Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


normlany kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-09-23 / 2009-10-21

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania na ˝Przebudowę drogi gminnej Rudka Kolonia˝.

 

Stara Kornica, dn.21.09.2009 r.

G.P.7331/XXXI/4/2009

OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717)

z a w i a d a m i a m

 

że w dniu 10.09.2009 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Stara Kornica,

Stara Kornica 191, 08-205 Kornica postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:

Przebudowie drogi gminnej Rudka Kolonia”, na działkach ewid. nr 29/2 i 132/2 w miejscowości Rudka (powstałych po podzialedz. Nr 29 i 132) oraz podział działek nr 29 na 29/1 i 29/2 i 132 na 132/1 i 132/2.

W terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia Strony mają prawo:

1. do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów,

2. do czynnego udziału w postępowaniu, w tym zgłaszania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie:

Urząd Gminy w Starej Kornicy Referat Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.

Po upływie w/w terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica na tablicy ogłoszeń, w miejscowości Stara Kornica oraz na stronie internetowej Urzędu www.kornica.org na okres 30 dni tj.do dnia 21.10.2009 r.

Wójt Gminy Stara Kornica
/- / mgr Franciszek Kałużny

 

 

 
Data wytworzenia: 2009-09-21
Data udostępnienia: 2009-09-23
Ilość wyświetleń: 189
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Irena Maciejuk
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x