Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2006 - 2010


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 71/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wyznaczenia Pani Marii Gorzelak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 71/09
Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 24 lutego 2009 r.
w sprawie wyznaczenia Pani Marii Gorzelak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), zarządzam się, co następuje:

§ 1

Od dnia 24 lutego 2009 r. wyznacza się Panią Marię Gorzelak – nauczyciela Szkoły Podstawowej w Kobylanach do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora, przez okres usprawiedliwionej nieobecności dotychczasowego dyrektora.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Stara Kornica. 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Stara Kornica
mgr Franciszek Kałużny 

UZASADNIENIE

Dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach jest Pani Grażyna Sawczuk.

W związku z jej usprawiedliwioną nieobecnością z powodu przebywania na zwolnieniu lekarskim od dnia 24 lutego 2009 r., zachodzi konieczność wyznaczenia osoby, która będzie ją zastępowała.

Zgodnie z art. 39 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty w przypadku nieobecności dyrektora szkoły lub placówki zastępuje go wicedyrektor, a w szkołach i placówkach, w których nie utworzono stanowiska wicedyrektora - inny nauczyciel tej szkoły wyznaczony przez organ prowadzący.

W Szkole Podstawowej w Kobylanach nie ma stanowiska wicedyrektora i w związku z koniecznością zapewnienia ciągłości kierowania placówką zachodzi konieczność wyznaczenia osoby, która będzie ją zastępowała.

Pani Maria Gorzelak jest nauczycielem Szkoły Podstawowej w Kobylanach i wyraziła na piśmie zgodę na objęcie w zastępstwie obowiązków dyrektora.

 
Data wytworzenia: 2009-02-17
Data udostępnienia: 2009-08-03
Ilość wyświetleń: 317
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Franciszek Kałużny
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x