Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


normlany kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2013-09-30 / 2013-10-21

Obwieszczenia Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na - Przebudowie drogi powiatowej nr 2013W Ostromęczyn – Stare Szpaki

Stara Kornica, dn. 27.09.2013 r.

OŚ.6220.6.2013

Obwieszczenie

Na podstawie art. 38 i art. 85 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 199, poz.1277 ze zm.),

Informuje

O wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na „Przebudowie drogi powiatowej nr 2013W Ostromęczyn – Stare Szpaki – Nowa Kornica” na odcinku Stare Szpaki – Nowa Kornica od km 6+775 do km 12+125. Decyzja została wydana na wniosek Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08 – 205 Kornica. Jednocześnie zawiadamiam, że każdy zainteresowany ma możliwość zapoznania się z treścią wydanej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz uzgodnieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska pokój nr 1 w godzinach pracy urzędu tj.: 730 - 1530od poniedziałku do piątku. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Starej Kornicy, w pobliżu planowanego przedsięwzięcia oraz poprzez wywieszanie na tablicy ogłoszeń w tutejszym Urzędzie Gminy.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2013-09-27
Data udostępnienia: 2013-09-30
Ilość wyświetleń: 138
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Sylwia Grochowiec
Zatwierdzone przez: Kazimierz Hawryluk
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x