Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


normlany kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2018-05-11 / 2018-06-12

Zawiadomienie o wpłynięciu opinii hydrogelogicznej

Stara Kornica, dn. 11.05.2018 r.

OŚ.6220.6.2016

Zawiadomienie

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ze zm.) oraz zgodnie z art.10 i art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.).

Wójt Gminy Stara Kornica podaje do publicznej wiadomości informację,

że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego nazwa to: „Kopalnia kredy piszącej Kornica-Nowa 1” zlokalizowanego na działkach o nr ewid. 514/4 i 514/8 w m. Nowa Kornica, gm. Stara Kornica, w dniu 27.04.2018 r. wpłynęła opinia hydrogeologiczna dotycząca wpływu kopalni kredy na ujęcie wód podziemnych w gminie Stara Kornica.

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica informuje o możliwości zapoznania się z przedłożonym dokumentem w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

                                                                                                                                                     Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                                    /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Otrzymują:

  1. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.
 
Data wytworzenia: 2018-05-11
Data udostępnienia: 2018-05-11
Ilość wyświetleń: 113
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x