Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Prawo / Uchwały Rady : Kadencja 2010 - 2014


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
Uchwały Rady Gminy w Starej Kornicy kadencja 2010-2014: rok 2014 
             w  sprawie : wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 r. 

              w sprawie : ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania                                        „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

              w sprawie : określenia zasad zwrotu wydatków na pomoc rzeczową w formie posiłku albo                                 świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim                         programem   wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie                     dożywiania” na lata 2014-2020.

              w sprawie : wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomosci położonej w Nowej Kornicy. 

             w sprawie : uchwalenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania                                bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Kornica w 2014 r.

             w sprawie : zmiany gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkocholowych                    oraz przeciwdziałania narkomani 

             w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w najem nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara               Kornica

            w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonych w Starych Szpakach.

             w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/107/2000 Rady Gminy w Starej Kornicy z dnia 28 grudnia 2000 r. w             sprawie zatwierdzenia dróg gminnych
             w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminy wraz                                         ze              sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013 r.                                              
              w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2013 r.

             w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stare Szpaki

            w sprawie wyżarzenia zgody na oddanie w najem nieruchomości  stanowiących własność Gminy                   Stara Kornica.
            w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnosc Wójta Gminy w Starej Kornicy.
           w sprawie sprzedaży nieruchomości guntowych położonych w Starej Kornicy
           w  sprawie udzielenia pomocy finansowej na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na                              dofinansowanie zakupu pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Łosicach.
            w sprawie przejęcia zadania z zakresu właściwości Powiatu Łosickiego
           w sprawie nieodpłatnego przeniesienia praw z udziałów w Spółce Predsiębiorstwo Komunikacji                        Samochodowej w Łosicech Sp.z.o.o. na rzecz nabywcy tj. Powiatu Łosickiego.
             w sprawie Przyjęcia Programu Współpracy Gminy Stara Kornica z Organizacjami Pozarządowymi i                innymi Organizacjami Pozarządowymi i Innymi Podmiotami Porowadzącymi Działalnośc Pozytku                    Publicznego na 2015 rok
             w sprawie pozostawienia bez rozpatrzenia skargi na działslnośc Kierownika Gminnego Osrodka                      Pomocy Społecznej w Starej Kornicy. 
             w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjętej do wymiaru podatku rolnego na 2015 r.
            w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na rok 2015 obowiązujących na               terenie Gminy Stara Kornica i zwolnień w tym podatku.
            w sprawie określenia wysokości stawek podatku od srodków transportowych na rok 2015                                 obowiązujących na terenie Gminy Stara Kornica oraz zwolnień w tym podatku. 
            w sprawie rozpatrzenia skargi na działalnośc Wójta Gminy w Starej Kornicy.
           w sprawie wyżarzenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości gruntowej stanowiącej własność                   Gminy Stara Kornica na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata oraz na odstąpienie od obowiązku                           przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy.
             w sprawie wyżarzenia zgody na zamianę nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy                    Stara  Kornica na neruchomość gruntową stanowiącą własność osoby fizycznej z dopłatą róznicy                  wartości zamienianych i nieruchomosci położonych w miejscowości Rudka.
 
 
 
Data wytworzenia: 2014-05-19
Data udostępnienia: 2014-05-19
Ilość wyświetleń: 1196
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk

[ strona: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | z 6 ]  
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x