Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2007-07-09 / 2007-07-23

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego. (Budowa sieci wodociągowej.)

Stara Kornica, dn.06.07.2007 r.

G.P.7331/XXIX/2007

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 , poz. 717)

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowania wnioskiem z dnia 05.07.2007 roku Gminy Stara Kornica o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na :

„Budowie sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Walim gm. Stara Kornica i w m. Litewniki Nowe gm. Sarnaki”

na dz. o numerach ew. : 101, 109, 111, 113/1, 113/2, 115 , 142 w m. Walim,
na dz. o numerach ew. : 3255, 3256, 336, 1492, 331/2, 325/1 w m. Litewniki Nowe

W terminie 30 dni od dnia doręczenia niniejszego obwieszczenia Strony mają prawo :

1. do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów,

2. do czynnego udziału w postępowaniu , w tym zgłaszania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie:

Urząd Gminy w Starej Kornicy
Stara Kornica 191
08-205 Kornica
Pokój nr 12

Po upływie w/w terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

Stara Kornica na tablicy ogłoszeń , w sołectwie Walim i Litewniki Nowe oraz na stronie internetowej Urzędu www.kornica.org na okres 30 dni do dnia 06.08.2007 roku.

Inwestora , właścicieli i użytkowników nieruchomości , na których gruncie będzie realizowana inwestycja celu publicznego zawiadamia się na piśmie.

/-/ Wójt Gminy
Stara Kornica

 
Data wytworzenia: 2007-07-09
Data udostępnienia: 2007-07-09
Ilość wyświetleń: 144
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x