Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2019-02-01 / 2019-02-15

Zawiadomienie o wpłynięciu opinii i uzgodnień

Stara Kornica, dnia 31.01.2019 r.

OŚ.6220.8.2018

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2018 r. poz. 2081, ze zm.) oraz zgodnie z art. 28  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony

postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia pn.:

„Budowa farmy fotowoltaicznej „Stara Kornica II” o mocy do 1 MW” zlokalizowanej na działce o nr ew. 70/1 w miejscowości Zalesie, gmina Stara Kornica,

że, do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęła Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach znak sprawy: ZNS-712.24.2018.ZB z dnia 31.12.2018 r. (data wpływu 03.01.2019 r.), opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  znak pisma: WOOŚ-I.4220.1114.2018.MŚ z dnia 10.01.2019 r. (data wpływu 11.01.2019 r.) oraz opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak sprawy: LU.RZŚ.436.4.2.77.2018.KN z dnia 11.01.2019 r. (data wpływu 16.01.2019 r.) stwierdzające brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Z treścią dokumentów strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu  tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

                                                                                                                                                Wójt Gminy Stara Kornica                                                                                                                                                           /-/ mgr Kazimierz Hawrylu

 

 
Data wytworzenia: 2019-02-01
Data udostępnienia: 2019-02-01
Ilość wyświetleń: 173
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x