Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-11-27 / 2009-12-10

Budowa oświetlenia i nagłośnienia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy

 

Stara Kornica, dn.23.11.2009 r.

G.P.7331/XXXI/1/2009

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 , poz. 717)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16.11.2009 roku zostało wszczęte na wniosek Gminy Stara Kornica ,Stara Kornica 191, 08-205 Kornica postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na :
Budowie oświetlenia i nagłośnienia boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Publicznych Placówek Oświatowych w Starej Kornicy ” na działkach ewid. nr 43/4 , 44/1, 45/3, 46/1, 46/2, 45/5 w miejscowości Stara Kornica.

W terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia Strony mają prawo :

1. do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i  odpisów,
2. do czynnego udziału w postępowaniu , w tym zgłaszania uwag i  wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie:

Urząd Gminy w Starej Kornicy Referat Gospodarki Komunalnej , Budownictwa i Ochrony Środowiska, pok. nr 10 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.

Po upływie w/w terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy

Stara Kornica na tablicy ogłoszeń , w miejscowości Stara Kornica oraz na stronie internetowej Urzędu www.kornica.org na okres 30 dni .

 

 

Wójt Gminy Stara Kornica
/- / mgr Franciszek Kałużny

 
Data wytworzenia: 2009-11-23
Data udostępnienia: 2009-11-27
Ilość wyświetleń: 174
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Irena Maciejuk
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x