Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2017-10-12 / 2017-10-26

Zawiadomienie

Stara Kornica, dn.11.10.2017 r.

OŚ.6220.5.2017

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Na podstawie  art. 10  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony

postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie budynku chlewni dla macior wraz z odchowalnią i infrastrukturą towarzyszącą”

na działkach o nr ewid. 628 i 629

w m. Stara Kornica, gm. Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie


że, do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęła Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach znak sprawy: ZNS-713.10.2017.SK z dnia 21.09.2017 r. (data wpływu 02.10.2017 r.) o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji oraz Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak pisma: WOOŚ-I.4240.968.2017.MŚ z dnia 29.09.2017 r. (data wpływu 03.10.2017 r.) stwierdzająca brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

            Z treścią dokumentów strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu  tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

                                                                                                                                                Wójt Gminy Stara Kornica  

                                                                                                                                                 /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2017-10-12
Data udostępnienia: 2017-10-12
Ilość wyświetleń: 114
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x