Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2010-12-10 / 2010-12-29

Zawiadomienie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: ˝Budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Stara Kornica˝.

Stara Kornica, dn.08.12.2010 r.

O.Ś.XI/6/2010

Zawiadomienie

o wszczęciu postępowania w przedmiocie wydania decyzji

o środowiskowych uwarunkowaniach

 

Na podstawie art. 61 § 4 Kpa w związku z art. 29 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 30.11.2010 r. zostało wszczęte postępowanie na wniosek firmy Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Stara Kornica”

na działkach o nr ewid. 958/1, 959/1, 960/1 w miejscowości Stara Kornica

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organem właściwym do wydania opinii ze względu na ochronę zdrowia i życia ludzi jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach, a ze względu na ochronę środowiska – Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach.

 

Zgodnie z art. 10 § 1 Kpa organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym studium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwienie im wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

Strony oraz zainteresowane podmioty mogą zapoznawać się z dokumentacją sprawy oraz złożyć uwagi i wnioski dotyczące przedsięwzięcia w terminie 21 dni od daty ogłoszenia zawiadomienia tj.09.12.2010 r.

 

Zgodnie z art. 34 w/w ustawy uwagi i wnioski mogą być wnoszone w formie pisemnej lub ustnie do protokołu lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, pok. 10 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Franciszek Kałużny

 

 

 
Data wytworzenia: 2010-12-08
Data udostępnienia: 2010-12-10
Ilość wyświetleń: 151
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Adriana Pietruczuk
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x