Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2018-08-02 / 2018-08-16

Obwieszczenie

Stara Kornica, dn. 23.07.2018 r.

OŚ.6220.6.2016

Obwieszczenie

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 ze zm.), zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405 ze zm.)  podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 23.07.2018 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Stara Kornica Nr OŚ.6220.6.2016  odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia pod nazwą: „Kopalnia kredy piszącej Kornica-Nowa 1” na działkach o nr ewid. 514/4 i 514/8 w m. Nowa Kornica, gm. Stara Kornica.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek  inwestora – Adama Flisa, prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą „Kredowe Zakłady w Kornicy” Adam Flis z siedzibą w Nowej Kornicy, Nowa Kornica 12, 08-205 Kornica.

Uprzejmie informujemy, że z treścią decyzji i dokumentami w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                                                             Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                               /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

 

 
Data wytworzenia: 2018-08-02
Data udostępnienia: 2018-08-02
Ilość wyświetleń: 136
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x