Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Rejestr zmian


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2021-01-22 15:19 - modyfikacja zawartości strony `Zawiadomienie o przedłużeniu terminu postępowania ˝Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Stara Kornica˝ na działkach o nr ewid. 271, 270/2, 269/2, 268/2 w m. Wólka Nosowska` przez użytkownia id13: Adriana Pietruczuk
wstecz

Stara Kornica, dn. 20.01.2021 r.

OŚ.6220.6.2017

 

Zawiadomienie

o przedłużeniu terminu postępowania

           

Na podstawie art. 33 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283 ze zm.) oraz w związku z art. 36 § 1 i 2 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia,

że z uwagi na skomplikowany charakter sprawy i konieczność przeprowadzenia dodatkowych czynności procesowych przedłuża się termin załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, którego nazwa to:

„Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Stara Kornica” na działkach o nr ewid. 271, 270/2, 269/2, 268/2 w m. Wólka Nosowska, gm. Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie.

Nowy termin zakończenia postępowania wyznaczam na dzień 23.03.2021 r.

 

 

Pouczenie:

Zgodnie z treścią art. 37 Kodeksu postępowania administracyjnego stronie służy prawo do wniesienia ponaglenia, jeżeli nie załatwiono sprawy w terminie określonym w art. 35 lub przepisach szczególnych ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 (bezczynność) lub postępowanie jest prowadzone dłużej niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy (przewlekłość). Ponaglenie zawiera uzasadnienie. Ponadto informuję, że ponaglenie wnosi się: 1) do organu wyższego stopnia za pośrednictwem organu prowadzącego postępowanie; lub 2) do organu prowadzącego postępowanie - jeżeli nie ma organu wyższego stopnia.

 

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                                 /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x