Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2017-08-16 / 2017-08-30

Obwieszczenie

 Stara Kornica, dn.16.08.2017 r.

OŚ.6220.2.2017

Obwieszczenie

 

            Na podstawie art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257), zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405)  podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 16.08.2017 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Stara Kornica Nr OŚ.6220.2.2017  odmawiająca wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia polegającego na „Wydobyciu kredy piszącej (kopaliny objętej prawem własności nieruchomości gruntowej) na złożu Rudka III” na działkach o nr ewid. 192 i 193 w m. Rudka gm. Stara Kornica.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Kopalni Kredy „Rudka II” Marek Sadowski, Wyrzyki 53, 08-205 Kornica.

        Uprzejmie informujemy, że z treścią decyzji i dokumentami w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 1 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

 

                                                                                                                                                    Wójt Gminy Stara Kornica 

                                                                                                                                                   /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

 

 

 
Data wytworzenia: 2017-08-16
Data udostępnienia: 2017-08-16
Ilość wyświetleń: 150
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x