Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2018-11-02 / 2018-12-02

Obwieszczenie

Stara Kornica, dnia 31.10.2018 r.

OŚ.6220.6.2017

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2017 r. poz. 1405, ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 i art. 49  Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica podaje do publicznej wiadomości informację,

            że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji  o środowiskowych uwarunkowaniach
dla przedsięwzięcia pn. „Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Stara Kornica”,

w dniu 22.10.2018 r. wpłynął „Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko”. Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko jest Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie oraz Starosta Powiatu Łosickiego.

 W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica, informuje o możliwości zapoznania się z przedłożonym raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 30 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie  w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi  lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 30 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

                                                                                                                                                       Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                               /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko

 Załączniki

 

 
Data wytworzenia: 2018-11-02
Data udostępnienia: 2018-11-02
Ilość wyświetleń: 233
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: informatyk UG Stara Kornica
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x