Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2021-02-23 / 2021-03-09

Ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach

Z A R Z Ą D Z E N I E 193/2021
Wójta Gminy Stara Kornica
z dnia 23 lutego 2021 r.

 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach.

 

Na podstawie art. 30 ust.1 i 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z2020 r. poz. 713 z późn. zm.) art. 63 ust.1 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 z późn. zm.) i §1 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznego przedszkola, publicznej szkoły podstawowej, publicznej szkoły ponadpodstawowej lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1587 oraz z 2019 r. poz. 1634) – Wójt Gminy Stara Kornica zarządza, co następuje: 

§1

Ogłasza się konkurs na stanowisko dyrektora:

Szkoły Podstawowej w Starych Szpakach
Stare Szpaki 36, 08-205 Kornica


§2

Ogłoszenie okonkursie stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 


§3

Informację o ogłoszeniu zamieszcza się na tablicy ogłoszeń, stronie internetowej Urzędu Gminy Stara Kornica i na Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Stara Kornica.

§4

Zarządzenie wchodzi wżycie zdniem podjęcia. 

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

Załączniki:

1. Załącznik nr 1: [pobierz]
2. Klauzula RODO: [pobierz]

 
Data wytworzenia: 2021-02-23
Data udostępnienia: 2021-02-23
Ilość wyświetleń: 30
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: UG Stara Kornica
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x