Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2013-08-28 / 2013-09-11

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu odmownej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: ˝ Budowa budynku z linią technologiczną do przerobu kredy piszącej˝...

Stara Kornica, dn. 27.08.2013 r.

OŚ.6220.4.2012 

O B W I E S Z C Z E N I E 

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Wójta Gminy Stara Kornica w dniu 27.08.2013 r. negatywnej decyzji nr OŚ.6220.4.2012 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: 

Budowa budynku z linią technologiczną do przerobu kredy piszącej ”
na działce ewidencyjnej nr 514/8 w miejscowości Nowa Kornica
 

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Pana Adama Flisa, zam. Nowa Kornica 12, 08 – 205 Kornica. 

Powyższa decyzja została wydana po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach oraz opinii społeczeństwa. 

Uprzejmie informujemy, że dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 11. 

Z treścią decyzji Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 14 dni (od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kornicy od poniedziałku do piątku w godzinach 7³º- 15³º.

 Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2013-08-27
Data udostępnienia: 2013-08-28
Ilość wyświetleń: 209
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Sylwia Grochowiec
Zatwierdzone przez: Kazimierz Hawryluk
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x