Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2020-04-17 / 2020-05-11

Zawiadomienie o zakończeniu postępowania ˝Eksploatacja kredy piszącej ze złoża ˝KORNICA NOWA III˝ w obrębie części działek o nr ew. 812/2, 813/2, 814/1, 815/1, 828/1 w miejscowości Nowa Kornica

Stara Kornica, dnia 17.04.2020 r.

OŚ.6220.1.2020

Z A W I A D O M I E N I E

Wójta Gminy Stara Kornica
o zakończeniu postępowania

Działając na podstawie art. 10 § 1 w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) oraz w związku z art. 74 ust 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283 ze zm.)  

Wójt Gminy Stara Kornica

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, polegającego na:

„Eksploatacji kredy piszącej ze złoża „KORNICA NOWA III” w obrębie części działek o nr ew. 812/2, 813/2, 814/1, 815/1, 828/1 w miejscowości Nowa Kornica, powiat łosicki województwo mazowieckie.

Z aktami sprawy można zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie  Ochrony Środowiska, pok. nr 11.

Wnioski i uwagi do zebranych materiałów i dowodów należy składać na piśmie w ciągu  7 dni od daty doręczenia zawiadomienia na adres Urzędu Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08-205 Kornica lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr  9. 

Zgodnie z art. 49 Kpa doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

                                                                                                                                              Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                              /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

Otrzymują:

  1. Inwestor - KMJ Marzanna Flis
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.
 
Data wytworzenia: 2020-04-17
Data udostępnienia: 2020-04-17
Ilość wyświetleń: 93
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x