Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2017-08-23 / 2017-09-06

Zawiadomienie

Stara Kornica, dn. 23.08.2017 r.

OŚ.6220.3.2017

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U z 2017 r. poz. 1405) oraz zgodnie z art. 28  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz.1257)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony

postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie budynków inwentarskich-chlewni wraz z infrastrukturą towarzysząca”

 na działce o nr ewid. 195/5  w miejscowości Kazimierzów, gmina Stara Kornica


że, do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęła Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach znak sprawy: ZNS-713.8.2017.SK z dnia 29.05.2017 r. (data wpływu 05.06.2017 r.) oraz Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak pisma: WOOŚ-I.4242.142.2017.JCH.3 z dnia 08.08.2017 r. (data wpływu 16.08.2017 r.) wyrażające uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia z określeniem warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

            Informuję, iż od Postanowienia nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia. Ewentualne zarzuty można podnieść w ramach postępowania decyzyjnego w przedmiotowej sprawie.

            Z treścią dokumentów strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu  tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, że postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  jest zamieszczone na stronie internetowej  http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa.

 

                                                                                                                                                  Wójt Gminy Stara Kornica 

                                                                                                                                                   /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

 

 
Data wytworzenia: 2017-08-23
Data udostępnienia: 2017-08-23
Ilość wyświetleń: 97
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x