Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2012-01-19 / 2012-02-02

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Stara Kornica o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego: Budowa drogi gminnej w Szpakach - Kolonii oraz podział działek Nr geod. 83 i 130 na działki nr 83/1, 83/2, 83/3

Stara Kornica, dn. 17.01.2012 r.

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Stara Kornica
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717) oraz art.49 i art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U.z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m,

że na wniosek Gminy Stara Kornica wszczynam postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na realizacji inwestycji p.n.

„Budowa drogi gminnej w Szpakach - Kolonii
oraz podział działek Nr geod. 83 i 130
na działki nr 83/1, 83/2, 83/3 oraz 130/1 i 130/2"

Lokalizacja na działce nr 83/2(po podziale działki nr 83).

Zgodnie z art. 49 Kpa zawiadomienie uznaje się za dokonane po upływie 14 dnia publicznego ogłoszenia.

Dokumenty dotyczące projektowanego przedsięwzięcia znajdują się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy - pokój nr 10 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 - 15.30.

Wnioski w formie pisemnej można składać w sekretariacie Urzędu Gminy Stara Kornica w terminie 14 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości tj. do 02.02.2012 roku.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Szpaki - Kolonia oraz na stronie internetowej Urzędu www.kornica.org na okres 14 dni.

Wójt Gminy Stara Kornica
/- / mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2012-01-17
Data udostępnienia: 2012-01-19
Ilość wyświetleń: 286
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Irena Maciejuk
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x