Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2017-05-12 / 2017-05-26

obwieszczenie

 Stara Kornica, dn.11.05.2017 r.

OŚ.6220.5.2016

Obwieszczenie

            Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 11.05.2017 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Stara Kornica Nr  OŚ.6220.5.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

„Budowie kurnika dla brojlerów”

na działce o nr ewid. 55/2 w m. Kiełbaski,

gm. Stara Kornica, pow. łosicki, woj. mazowieckie.

         Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Pana Mariusza Malczuka zam. Wyczółki 12, 08-207 Olszanka.

             Powyższa decyzja została wydana po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie i Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łosicach.

            Uprzejmie informujemy, że z treścią decyzji i dokumentami w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 1 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

                                                                                                                                               Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                              /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

 
Data wytworzenia: 2017-05-12
Data udostępnienia: 2017-05-12
Ilość wyświetleń: 174
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x