Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Rejestr zmian


normlany kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2020-12-02 13:33 - modyfikacja zawartości strony `Zawiadomienie o sprostowaniu dotyczącym zadania pod nazwą: ˝Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stara Kornica oraz PSZOK w Nowej Kornicy˝` przez użytkownia id12: UG Stara Kornica
wstecz

Stara Kornica, dn. 02.12.2020 r.

OP.271.1.2020

Zawiadomienie o sprostowaniu oczywistej omyłki pisarskiej w załącznikach do ogłoszenia o zamówieniu w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie zadania pod nazwą:
„Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Stara Kornica oraz PSZOK w Nowej Kornicy"

Wójt Gminy Stara Kornica na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843 ze zm.), prostuje oczywistą omyłkę pisarską w załącznikach do ogłoszenia o zamówieniu w ramach w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, w następujący sposób :

- w załącznikach nr 5, 6, 7, 8, 9, 11 do SIWZ treść: „Nr postępowania: PO.271.1.2020”
zastępuje się treścią : „ Nr postępowania: OP.271.1.2020”.

Pozostałe załączniki do SIWZ pozostają bez zmian.

W związku z powyższym, załącza się załączniki nr 5, 6, 7, 8, 9, 11 w prawidłowym brzmieniu.

Jednocześnie Wójt Gminy Stara Kornica jako Zamawiający w w/w postępowaniu informuje,
iż w związku z powyższymi zmianami w załącznikach do SIWZ termin na składanie ofert nie
ulega zmianie.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ Kazimierz Hawryluk

 

Załącznik 5 do SIWZ- Oświadczenie: [pobierz]
Załącznik 6 do SIWZ- Wykaz usług: [pobierz]
Załącznik 7 do SIWZ- Wykaz pojazdów: [pobierz]
Załącznik 8 do SIWZ- Zobowiązanie podmiotu: [pobierz]
Załącznik 9 do SIWZ- Wzór umowy: [pobierz]
Załącznik 11 do SIWZ- Spis dokumentów: [pobierz]

 

 

Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x