Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2016-04-04 / 2016-04-18

OBWIESZCZENIE

Stara Kornica, dnia 04.04.2016 r.

OŚ.6220.2.2016        

                                                               

 Obwieszczenie

Wójta Gminy Stara Kornica
o zakończeniu postępowania wyjaśniającego

Działając na podstawie art. 33 ust.1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, ze zm.) zawiadamiam,
że zostały zebrane dowody i materiały niezbędne do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację planowanego przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Budowie budynku inwentarskiego dla alpak

wraz z infrastrukturą towarzyszącą”,

na działce o nr ewid. 179/1 w m. Rudka, gm. Stara Kornica.

 

Akta sprawy znajdują się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 1.

Wnioski i uwagi do zebranych materiałów i dowodów należy składać na piśmie
w ciągu 7 dni od dnia ukazania się niniejszego obwieszczenia na adres Urzędu Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, 08 - 205 Kornica lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy pok. nr 9. 

 

 

 

 Wójt Gminy Stara Kornica

/-/  Kazimierz Hawryluk

 

 
Data wytworzenia: 2016-04-04
Data udostępnienia: 2016-04-04
Ilość wyświetleń: 306
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x