Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


normlany kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-10-15 / 2009-10-29

OBWIESZCZENIE Budowie indycznika o obsadzie ok.11.000 szt. Indorów – (264 DJP

Stara Kornica, dn. 14.10.2009 r.

O.Ś.I/13/2009

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego  (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zmianami) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 14.10.2009 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Stara Kornica Nr O.Ś.I/12/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

Budowie indycznika o obsadzie  ok.11.000 szt. Indorów – (264 DJP)”
 na działkach o numerach ewidencyjnej 684 i 685 w m. Popławy.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek      P. Karol Łaski zam. ul. Majora Zenona 29, 08-200 Łosice.

Powyższa decyzja została wydan po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz opinii z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Łosicach.

Uprzejmie informuję, że dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 10.

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 14 dni (od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kornicy od poniedziałku do piątku w godzinach   7³º- 15³º. 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Stara Kornica,  w pobliżu miejsca realizacji przedmiotowej inwestycji oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Franciszek Kałużny

 
Data wytworzenia: 2009-10-14
Data udostępnienia: 2009-10-15
Ilość wyświetleń: 272
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Franciszek Kałużny
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x