Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2007-10-18 / 2007-10-31

Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracownika ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

Stara Kornica, dnia 17 października 2007 roku

WÓJT GMINY W STAREJ KORNICY OGŁASZA NABÓR
na wolne stanowisko pracy pracownika ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Stara Kornica.


Do konkursu na w/w stanowisko mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:

- spełnienie wymagań z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,

 • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, ochrona środowiska, informatyka),

 • umiejętność obsługi komputera.

 1. Wymagania dodatkowe:

 • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach rozwoju regionalnego, jednostkach związanych z ochroną środowiska.

 1. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:

- sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gminnego składowiska odpadów komunalnych,

- prowadzenie spraw z zakresu monitoringu składowiska odpadów komunalnych,

- sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,

- opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie,

- prowadzenie spraw związanych z zabytkami,

- prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie,

- monitorowanie spraw dotyczących azbestu,

- przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych,

- sporządzanie obowiązujących sprawozdań,

- przygotowywanie informacji i analiz dla potrzeb Rady Gminy i jej organów,

- przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców Gminy z zakresu ochrony środowiska,

- terminowe przekazywanie akt zakończonych w roku kalendarzowym do archiwum zakładowego w I kwartale następnego roku,

- wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • podanie o przyjęcie do pracy,

 • życiorys (CV),

 • odpis dyplomu i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,

 • dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,

 • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,

 • zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku,

 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisku pracy,

 • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Kandydaci przystępujący do konkursu składają w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Starej Kornicy pisemną ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na stanowisko pracownika ds. ochrony środowiska” w terminie do dnia 31 października 2007 r. do godz. 15³°.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej www.kornica.biuletyn.net.

Jeżeli wystąpi konieczność przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrane osoby zostaną o tym powiadomione.

Wójt Gminy
/-/ mgr Franciszek Kałużny

 
Data wytworzenia: 2007-10-18
Data udostępnienia: 2007-10-18
Ilość wyświetleń: 209
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x