Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2020-08-06 / 2020-08-20

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica w sprawie wydania decyzji w postępowaniu˝Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Stara Kornica˝

Stara Kornica, dn. 04.08.2020 r.

OŚ.6220.6.2017

Obwieszczenie

            Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283, ze zm.) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 04.08.2020 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Stara Kornica znak: OŚ.6220.6.2017 odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego pn.

„Elektrociepłownia na biogaz o mocy elektrycznej do 1,5 MW w gminie Stara Kornica” na działkach o nr ewid. 271, 270/2, 269/2, 268/2 w m. Wólka Nosowska.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Inwestora –  PGB Energetyka 12 Sp. z o.o. ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa.

          Powyższa decyzja została wydana po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień i opinii: Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach oraz Starosty Powiatu Łosickiego.   

Uprzejmie informujemy, że z treścią decyzji i dokumentami w sprawie można zapoznać się w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 11 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku, w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości.

                                                                                                                                                   Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                                 /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

 

 
Data wytworzenia: 2020-08-06
Data udostępnienia: 2020-08-06
Ilość wyświetleń: 169
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Adriana Pietruczuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x