Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2013-09-19 / 2013-10-03

Obwieszczenie o wydaniu decyzji środowiskowej na przebudowę drogi powiatowej nr 2012W od dr nr 811 - Chybów - Litewniki Stare - Walim - Nowa Kornica od km do km 13+940 do km 15+390 na odcinku Walim – Kornica

Stara Kornica, dn. 18.09.2013 r.

OŚ.6220.4.2013

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) podaje się do publicznej wiadomości informację o wydaniu przez Wójta Gminy Stara Kornica w dniu 18.09.2013 r. pozytywnej decyzji nr OŚ.6220.4.2013 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 2012W
od dr nr 811 - Chybów - Litewniki Stare - Walim - Nowa Kornica
od km do km 13+940 do km 15+390”
na odcinku Walim – Kornica.

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach, ul. Wiejska 3, 08- 200 Łosice

Powyższa decyzja została wydana po uzyskaniu wymaganych prawem uzgodnień z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie, Wydział Spraw Terenowych w Siedlcach, opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Uprzejmie informujemy, że dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tut. Urzędu w pokoju nr 1.

Z treścią decyzji Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 14 dni (od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kornicy od poniedziałku do piątku w godzinach 7³º- 15³º.

Wójt Gminy Stara Kornica /-/
mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2013-09-18
Data udostępnienia: 2013-09-19
Ilość wyświetleń: 162
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Grochowiec Sylwia
Zatwierdzone przez: Kazimierz Hawryluk
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x