Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2010-03-03 / 2010-03-16

Stowarzyszenie ˝Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu˝ poszukuje kandydata do pracy na stanowisku: Specjalista ds. Specjalista ds. organizacyjno - promocyjnych i współpracy

Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
poszukuje kandydata do pracy na stanowisku:

Specjalista ds. Specjalista ds. organizacyjno - promocyjnych i współpracy

w Biurze Stowarzyszenia „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"

miejsce pracy: Drohiczyn

Liczba poszukiwanych kandydatów: 1 osoba/ umowa na czas określony 

Główne obowiązki:

 

 

 • prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD,
 • udzielanie informacji o działalności LGD - telefoniczne, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu,
 • obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia,
 • przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
 • współpraca z mediami - w tym odpowiadanie na interwencje i organizowanie konferencji prasowych,
 • współredagowanie i opracowywanie tekstów w broszurach, folderach promocyjnych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD,
 • obsługa mechaniczna imprez wewnętrznych - spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,
 • przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych,
 • organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
 • koordynacja działań związanych z aktualizacją LSR,
 • inicjowanie i prowadzenie działań związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
 • realizacja projektów Stowarzyszenia, w szczególności w zakresie organizacyjno-promocyjnym,
 • monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
 • wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD w tym prowadzenie sekretariatu,
 • poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
 • realizacja projektów Stowarzyszenia,
 • prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania

 

Wymagania konieczne

 

Wykształcenie: co najmniej średnie, preferowane wyższe

Praktyka zawodowa: co najmniej 2-miesięczny staż w pracy biurowej.

Wymagania konieczne:

 • posiadanie wiedzy na temat funkcjonowania Lokalnych Grup Działania,
 • posiadanie wiedzy na temat funduszy strukturalnych,
 • znajomość ustawy o stowarzyszeniach,
 • znajomość procedur administracyjnych,
 • stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku,
 • niekaralność oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych.

Wymagania pożądane

 

 • co najmniej roczny staż pracy na podobnym stanowisku,
 • umiejętność obsługi programów użytkowych systemu operacyjnego Windows,
 • umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
 • doświadczenie zawodowe w administracji publicznej,
 • Prawo jazdy kat. B

Wymagane dokumenty i oświadczenia

 • kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
 • oświadczenia kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych i o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
 • kopia dowodu osobistego lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,
 • życiorys i list motywacyjny,
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

 

Cechy osobowości

 • samodzielność,
 • systematyczność,
 • komunikatywność,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

Kopie innych dokumentów i oświadczenia

 • kopie świadectw pracy lub zaświadczeń zatrudnieniu,
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadane kwalifikacje.

 

Dokumenty należy składać w terminie do: 15 marca 2010r.

Listownie lub osobiscie:

pod adresem:
Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania - Tygiel Doliny Bugu"
ul. Warszawska 51, lok.7
17-312 Drohiczyn

(poniedziałki w godz. 800- 1600
od wtorku do piątku w godz.: 7 30- 1530)

Dokumenty należy składać w zamkniętych kopertach
z dopiskiem: nabór na stanowisko pracy Specjalista ds. organizacyjno - promocyjnych i współpracy

Oferty niekompletne, nie podpisane lub otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Nie zwracamy przesłanych ofert. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje udzielane będą pod numerem tel. 517396270

 
Data wytworzenia: 2010-03-03
Data udostępnienia: 2010-03-03
Ilość wyświetleń: 232
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Adriana Pietruczuk
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x