Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2008-02-06 / 2008-02-21

WÓJT GMINY W STAREJ KORNICY OGŁASZA NABÓR na wolne stanowisko pracy pracownika ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Stara Kornica

Stara Kornica, dnia 06.02.2008 r.

WÓJT GMINY W STAREJ KORNICY OGŁASZA NABÓR

na wolne stanowisko pracy pracownika ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

Do konkursu na w/w stanowisko mogą przystąpić osoby spełniające poniższe wymagania:

 1. Wymagania niezbędne:
  • spełnienie wymagań z art. 3 ustawy o pracownikach samorządowych, określonych dla stanowisk urzędniczych,
  • wykształcenie wyższe (preferowane kierunki: budownictwo, ochrona środowiska, informatyka, administracja),
  • umiejętność obsługi komputera.
 2. Wymagania dodatkowe:
  • doświadczenie zawodowe w jednostkach administracji rządowej i samorządowej, agencjach rozwoju regionalnego, jednostkach związanych z ochroną środowiska.
 3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
  • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem gminnego składowiska odpadów komunalnych,
  • prowadzenie spraw z zakresu monitoringu składowiska odpadów komunalnych,
  • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody,
  • opracowywanie programu usług i rozwoju urządzeń komunalnych oraz prowadzenie spraw w tym zakresie,
  • prowadzenie spraw związanych z zabytkami,
  • prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem porządku i czystości w gminie,
  • monitorowanie spraw dotyczących azbestu,
  • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie ze środków unijnych,
  • sporządzanie obowiązujących sprawozdań,
  • przygotowywanie informacji i analiz dla potrzeb Rady Gminy i jej organów,
  • przyjmowanie i rozpatrywanie skarg i wniosków mieszkańców Gminy z zakresu ochrony środowiska,
  • terminowe przekazywanie akt zakończonych w roku kalendarzowym do archiwum zakładowego w I kwartale następnego roku,
  • wprowadzanie danych do Biuletynu Informacji Publicznych.
 4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
  • podanie o przyjęcie do pracy,
  • życiorys (CV),
  • odpis dyplomu i inne dokumenty potwierdzające kwalifikacje zawodowe,
  • dokumenty potwierdzające posiadany staż pracy,
  • dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
  • zaświadczenie lekarskie o zdolności do zatrudnienia na danym stanowisku,
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji na w/w stanowisku pracy,
  • oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie.

Kandydaci przystępujący do konkursu składają w pokoju nr 5 Urzędu Gminy w Starej Kornicy pisemną ofertę w zamkniętej kopercie opatrzonej napisem „Oferta na stanowisko pracownika ds. ochrony środowiska” w terminie do dnia 21 lutego 2008 r. do godz. 15³°.

Oferty, które wpłyną do Urzędu po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Lista kandydatów spełniających wymogi formalne zostanie upowszechniona w Biuletynie Informacji Publicznej www.kornica.biuletyn.net.

Jeżeli wystąpi konieczność przeprowadzenia rozmów kwalifikacyjnych wybrane osoby zostaną o tym powiadomione.

Wójt Gminy
/-/ mgr Franciszek Kałużny

 
Data wytworzenia: 2008-02-06
Data udostępnienia: 2008-02-06
Ilość wyświetleń: 199
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Franciszek Kałużny
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x