Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2020-04-09 / 2020-04-23

Zawiadomienie o wpłynięciu opinii w postępowaniu ˝Eksploatacja kredy piszącej ze złoża ˝KORNICA NOWA III˝ w obrębie części działek o nr ew. 812/2, 813/2, 814/1, 815/1, 828/1 w miejscowości Nowa Kornica

Stara Kornica, dn. 09.04.2020 r.

OŚ.6220.1.2020

Z A W I A D O M I E N I E

            Działając na podstawie art. 10 § 1 oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256) w związku z art. 74 ust. 3  ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2020 r. poz. 283, ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony

postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Eksploatacji kredy piszącej ze złoża „KORNICA NOWA III” w obrębie części działek o nr ew. 812/2, 813/2, 814/1, 815/1, 828/1 w miejscowości Nowa Kornica, powiat łosicki województwo mazowieckie


że, do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęła opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  znak: WOOŚ-I.4220.310.2020.MŚ z dnia 18.03.2020 r. (data wpływu 19.04.2020 r.) oraz opinia Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: LU.ZZŚ.1.4360.81.2020.MM z dnia 06.04.2020 r. (data wpływu 08.04.2020 r.)stwierdzające brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

            Z treścią dokumentów strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu  tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

                                                                                                                                             Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                              /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

Otrzymują:

  1. Inwestor - KMJ Marzanna Flis
  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 Kpa.

Załączniki:

  1. Opinia WOOŚ
  2. Opinia Wody Polskie

 

 
Data wytworzenia: 2020-04-09
Data udostępnienia: 2020-04-09
Ilość wyświetleń: 64
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: UG Stara Kornica
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x