Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2013-09-20 / 2013-10-04

Obwieszczenie Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu Postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Opinii Sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach.

Stara Kornica, dn.20.09.2013 r.

OŚ.6220.6.2013 

Obwieszczenie
Wójta Gminy Stara Kornica o wydaniu Postanowienia przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Opinii Sanitarnej przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach

Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) oraz zgodnie z art. 28 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony

postępowania administracyjnego

 prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

Przebudowę drogi powiatowej Nr 2013W Ostromęczyn – Stare Szpaki – Nowa Kornica na odcinku Stare Szpaki – Nowa Kornica od km 6+775 do km 12+175”

że, do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęła Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach znak sprawy: ZNS-712/22/2013 w dniu 02.09.2013 r. oraz Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak pisma: 

WOOŚ-II.4240.1250.2013.MŚ. z dnia 10.09.2013 r. wyrażająca opinię o braku konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

Informuję, iż od Postanowienia nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia. Ewentualne zarzuty można podnieść w ramach postępowania decyzyjnego w przedmiotowej sprawie.

Z treścią dokumentu strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 1. w godzinach pracy urzędu
tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, że ww. postanowienie jest zamieszczone na stronie internetowej http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa. 

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2013-09-20
Data udostępnienia: 2013-09-20
Ilość wyświetleń: 176
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Sylwia Grochowiec
Zatwierdzone przez: Kazimierz Hawryluk
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x