Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2012-05-17 / 2012-05-31

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica.

Stara Kornica, dnia 15.05.2012 r.

 OBWIESZCZENIE
o przystąpieniu do sporządzania zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica.

 

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Gminy Stara Kornica Uchwały Nr XV/95/2012 z dnia 03.04.2012 r. o przystąpieniu do sporządzaniazmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Kornica oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące zmianystudium oraz prognozy. Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Wójt Gminy Stara Kornica.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie pisemnej na adres Urzędu Stara Kornica 191, 08-205 Stara Kornica,

  • za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: przetargi@kornica.org,

  • w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Gminy Stara Kornica, pok.Nr 10,

w terminie do dnia 08.06.2012 roku.

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2012-05-15
Data udostępnienia: 2012-05-17
Ilość wyświetleń: 380
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Irena Maciejuk
Zatwierdzone przez: Kazimierz Hawryluk
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x