Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2011-07-05 / 2011-07-19

Obwieszczenie w sprawie przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. przedsięwzięcia polegającego na ˝Budowie elektrociepłowni na biogaz w gminie Stara Kornica˝.

Stara Kornica, dn.04.07.2011 r.

O.Ś.6220/X/18/2010/2011

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 30.11.2010 r. wpłyną wniosek firmy Polska Grupa Biogazowa Sp. z o.o., ul. Gotarda 9, 02-683 Warszawa w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

Budowa elektrociepłowni na biogaz w gminie Stara Kornica”

na działkach o nr ewid. 271, 270/2, 269/2, 268/2 w  miejscowości Wólka Nosowska.

Mając na uwadze, że Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach opinią Nr ZNS-712/2/2011 z dnia 07.01.2011 r. oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska postanowieniem Nr RDOŚ-14-WOOŚ-II-MŚ-6614-2046/10 z dnia 27.12.2010 r. wyrazili opinię o konieczności przeprowadzenia postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla powyższej inwestycji, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica informuje o możliwości zapoznania się z przedłożonym raportem o  oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, umieszczenia na tablicy ogłoszeń tut. Urzędzie oraz na stronie internetowej, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie od 05.07.2011 r. w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Gospodarki Komunalnej, Budownictwa i Ochrony Środowiska, pok. 10 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 21 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

Wójt Gminy Stara Kornica
/-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

 
Data wytworzenia: 2011-07-04
Data udostępnienia: 2011-07-05
Ilość wyświetleń: 150
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Adriana Pietruczuk
Zatwierdzone przez: Kazimierz Hawryluk
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x