Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2016-04-25 / 2016-05-17

Obwieszczenie

Stara Kornica, dn. 22.04.2016 r.

OŚ.6220.3.2016

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 33 ust. 1, w związku  z art. 79 ust. 1 ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 r. poz. 1235 z późn. zm.)
Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia, że w dniu 20.04.2016 r. wpłynął wniosek  wraz
z raportem o oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia Gospodarstwo Rolne Patryk Horbowiec zam. Wólka Nosowska 75, 08-205 Kornica w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Budowie chlewni do produkcji prosiąt” na działce o nr ewid. 264 i 265 

w miejscowości Wólka Nosowska – Kolonia, gmina Stara Kornica

 

Organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest Wójt Gminy Stara Kornicy. Organami biorącymi udział w przeprowadzonej ocenie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko są: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Łosicach oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie.

 W związku z powyższym Wójt Gminy Stara Kornica informuje o możliwości zapoznania się z przedłożonym raportem o  oddziaływaniu na środowisko planowanego przedsięwzięcia, oraz składania przez wszystkich zainteresowanych uwag i wniosków odnośnie planowanego przedsięwzięcia.

Uwagi i wnioski w przedmiotowej sprawie mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty podania obwieszczenia do publicznej wiadomości, w formie pisemnej, elektronicznej i ustnie w Urzędzie Gminy w Starej Kornicy – w Referacie Ochrony Środowiska, pok. 1 w godzinach pracy urzędu tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, iż zgodnie z art. 35 wyżej cytowanej ustawy – uwagi lub wnioski złożone po upływie wyznaczonego terminu, pozostaną bez rozpatrzenia.

Organem właściwym do rozpatrzenia uwag i wniosków wniesionych w wyznaczonym 21 – dniowym terminie jest Wójt Gminy Stara Kornica.

 

Wójt Gminy Stara Kornica

/-/ Kazimierz Hawryluk

 
Data wytworzenia: 2016-04-25
Data udostępnienia: 2016-04-25
Ilość wyświetleń: 254
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x