Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2008-10-06 / 2008-10-26

OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania: Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia na linię napowietrzną nn z przewodami izolowanymi w Walimie

Stara Kornica, dn.26.09.2007 r.

G.P.7331/XXXI/2008

OBWIESZCZENIE
o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art.49 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98 poz.1071 z późniejszymi zmianami) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 , poz. 717)

zawiadamiam

że w dniu 29.08.2008 roku zostało wszczęte na wniosek LUBZEL DYSTRYBUCJA Sp. z o.o., ul. Garbarska 21 a , 20-340 Lublin postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji celu publicznego o ustaleniu lokalizacji inwestycji :

"Przebudowa linii napowietrznej niskiego napięcia na linię napowietrzną nn z przewodami izolowanymi w Walimie"
na dz. o numerach ew. : 34, 333, 335, 336/2, 338/1, 339, 340, 342/1, 342/2, 343, 344, 346, 349, 351/1, 353/1, 355, 356, 358/1, 360/2, 362, 364, 368, 370, 372, 374,376/1, 377/1, 382, 386,687 w m. Walim.

W terminie 30 dni od dnia wywieszenia niniejszego obwieszczenia Strony mają prawo :

  1. do przeglądania akt sprawy oraz sporządzania z nich notatek i odpisów,
  2. do czynnego udziału w postępowaniu , w tym zgłaszania uwag i wniosków dotyczących przedmiotowej sprawy a także wypowiadania się co do zebranych dowodów i materiałów w siedzibie:
    Urząd Gminy w Starej Kornicy
    Stara Kornica 191
    08-205 Kornica
    Pokój nr 12

Po upływie w/w terminu sprawa zostanie rozpatrzona w oparciu o posiadane dowody i materiały.

Obwieszczenie zamieszcza się na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Stara Kornica na tablicy ogłoszeń , w sołectwie Kobylany oraz na stronie internetowej Urzędu www.kornica.org na okres 30 dni do dnia 26.06.2008 roku.

Inwestora , właścicieli i użytkowników nieruchomości , na których gruncie będzie realizowana inwestycja celu publicznego zawiadamia się na piśmie.

/-/ Wójt Gminy
Stara Kornica

 
Data wytworzenia: 2008-09-26
Data udostępnienia: 2008-10-06
Ilość wyświetleń: 114
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Franciszek Kałużny
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x