Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2016-03-31 / 2016-04-14

ZAWIADOMIENIE

 

Stara Kornica, dn. 30.03.2016 r.

OŚ.6220.2.2016

 

 

 

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013 poz. 1235, ze zm.) oraz zgodnie z art. 28  ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz.267 ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony

postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody
na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Budowie budynku inwentarskiego dla alpak wraz z infrastrukturą towarzyszącą”.


że, do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęła Opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Łosicach znak sprawy: ZNS-712/4/2016 z dnia 15.03.2016 r. (data wpływu 16.03.2016 r.) oraz Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie znak
pisma: WOOŚ-II.4240.360.2016.MŚ z dnia 17.03.2016 r. (data wpływu 21.03.2016 r.) stwierdzające brak konieczności przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko w/w przedsięwzięcia.

                        Z treścią dokumentów strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 1 w godzinach pracy urzędu  tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

 

     Wójt Gminy Stara Kornica   

                                                                                                /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

 

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie:

  1.  na stronie internetowej BIP Urzędu Gminy w Starej Kornicy,
  2.  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Starej Kornicy,
  3. na tablicy ogłoszeń w pobliżu planowanej inwestycji.

 

 

 
Data wytworzenia: 2016-03-31
Data udostępnienia: 2016-03-31
Ilość wyświetleń: 195
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x