Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


normlany kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-08-21 / 2009-09-05

OBWIESZCZENIE - decyzja: Przebudowa drogi powiatowej Nr 2019w Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830 km

Stara Kornica, dn. 20.08.2009 r.

O.Ś.II/5/2009

O B W I E S Z C Z E N I E

Zgodnie z art.. 85 ust. 3 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2008 r. Nr 199 poz. 1227) podaje się do publicznej wiadomości, że w dniu 20.08.2009 roku została wydana decyzja Wójta Gminy Stara Kornica Nr O.Ś.II/4/2009 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia inwestycyjnego polegającego na:

Przebudowie drogi powiatowej Nr 2019w Stara Kornica – granica województwa – (Leśna Podlaska) na odcinku od km 0+000 do km 3+830, dł. 3,830 km” – na działkach o nr ew. 400 w miejscowości Stara Kornica i nr ew. 96/1 w miejscowości Kornica Kolonia

Postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie prowadzono na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Łosicach ul. Wiejska 3, 08-200 Łosice

Uprzejmie informujemy, że dane o przedmiotowej decyzji zamieszczono w publicznie dostępnym wykazie danych, który znajduje się w siedzibie tut.Urzędu w pokoju nr 10.

Z treścią decyzji Zainteresowani mogą się zapoznać w ciągu 14 dni (od dnia podania niniejszej informacji do publicznej wiadomości) w siedzibie Urzędu Gminy w Starej Kornicy od poniedziałku do piątku w godzinach 7³º- 15³º.

Wójt Gminy /-/
mgr Franciszek Kałużny

 
Data wytworzenia: 2009-08-20
Data udostępnienia: 2009-08-21
Ilość wyświetleń: 198
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Adriana Pietruczuk
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x