Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2006 - 2010


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 53/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 1 września 2008 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Koszelówce.

ZARZĄDZENIE Nr 53/08
Wójta Gminy Stara Kornica
z dnia 1 września 2008 r.

w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Koszelówce.

Na podstawie art. 47 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.).

§ 1

Udzielam pełnomocnictwa Pani Annie Andrusiuk – p.o. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Koszelówce stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy
Stara Kornica
mgr Franciszek Kałużny

Załącznik do Zarządzenia Nr 53/08 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 1 września 2008 r.

PEŁNOMOCNICTWO

Wójt Gminy Stara Kornica udziela Pani Annie Andrusiuk - p.o. Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Koszelówce pełnomocnictwa do:

  1. Składania jednoosobowo oświadczeń woli związanych z bieżącą działalnością Szkoły Podstawowej Koszelówce,

  2. Podejmowania decyzji związanych z realizacją zatwierdzonych przez Wójta Gminy planów finansowych zmierzających do pełnego ich wykonania,

  3. Sprawowania zwykłego zarządu mieniem będącym w dyspozycji Szkoły Podstawowej w Koszelówce,

  4. Zawierania umów i zaciągania zobowiązań związanych z bieżącą działalnością do wysokości środków ustalonych w planie finansowym na dany rok, zatwierdzonym przez Wójta Gminy z zachowaniem warunku określonego w pkt 2 niniejszego Pełnomocnictwa,

  5. Prowadzenie działalności remontowej związanej z realizacją zadań do wysokości nakładów ujętych w planie inwestycyjno-remontowym szkoły zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych,

Obowiązki, uprawnienia i odpowiedzialność Dyrektora określają: Kodeks pracy, Kodeks cywilny, ustawa o systemie oświaty, ustawa o związkach zawodowych, ustawa o finansach publicznych, ustawa o samorządzie gminnym, ustawa o zamówieniach publicznych, Statut Gminy Stara Kornica, Statut Szkoły w Koszelówce i inne przepisy szczególnie związane z organizacją i funkcjonowaniem.

 
Data wytworzenia: 2008-09-01
Data udostępnienia: 2009-02-17
Ilość wyświetleń: 240
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Franciszek Kałużny
Zatwierdzone przez: Franciszek Kałużny
Opublikowane przez: Justyna Iwaniuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x