Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Ogłoszenia


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
2019-07-03 / 2019-07-17

Zawiadomienie w sprawie wpłynięcia uzgodnień w postępowaniu ˝Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów z obiektami towarzyszącymi˝ na dz. o nr ewid. 55/2 i 54/6 w miejscowości Kiełbaski

Stara Kornica, dn. 03.07.2019 r.

OŚ.6220.5.2018

Z A W I A D O M I E N I E

 

            Zgodnie z art. 33 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz  o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U z 2018 r. poz. 2081 ze zm.) oraz zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, ze zm.)

Wójt Gminy Stara Kornica zawiadamia strony

postępowania administracyjnego

prowadzonego w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na:

„Rozbudowie fermy drobiu do chowu brojlerów z obiektami towarzyszącymi”

na dz. o nr ewid. 55/2 i 54/6  w miejscowości Kiełbaski, gmina Stara Kornica


że, do Urzędu Gminy w Starej Kornicy wpłynęła opinia Sanitarna Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Łosicach znak: ZNS-712.13.2018.ZB z dnia 03.10.2018 r. (data wpływu 08.10.2018 r.), opinia Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PZ-II.7030.3.94.2018.MSI z dnia 17.01.2019 r. (data wpływu 21.01.2019 r.), postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  znak: WOOŚ-I.4221.85.2019.ML.3 z dnia 17.06.2019 r. (data wpływu 24.06.2019 r.) oraz postanowienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie znak: LU.RZŚ.436.69.2018.MB z dnia 30.11.2018 r. (data wpływu 05.12.2018 r.)opiniujące i wyrażające uzgodnienia realizacji przedsięwzięcia z określeniem warunków realizacji w/w przedsięwzięcia.

            Informuję, iż od postanowienia nie służy stronom prawo wniesienia zażalenia. Ewentualne zarzuty można podnieść w ramach postępowania decyzyjnego w przedmiotowej sprawie.

            Z treścią dokumentów strony postępowania mogą zapoznać się w Urzędzie Gminy Stara Kornica, Stara Kornica 191, Referacie Ochrony Środowiska, pok. nr 11 w godzinach pracy urzędu  tj. w godz. 7.30 – 15.30 od poniedziałku do piątku.

Jednocześnie informuję, że postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  jest zamieszczone na stronie internetowej  http://www.ekokarty.pl/wykaz/rdos-warszawa.

                                                                                                                                            Wójt Gminy Stara Kornica

                                                                                                                                            /-/ mgr Kazimierz Hawryluk

 

 
Data wytworzenia: 2019-07-03
Data udostępnienia: 2019-07-03
Ilość wyświetleń: 69
Rejestr zmian: zobacz
Sporządzone przez: Administrator
Opublikowane przez: Przemysław Demianiuk
Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x