Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do menu lewego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do strony startowej
Przejdź do danych adresowych
poniedziałek, 1 marca 2021
Herb / logo podmiotu URZĄD GMINY STARA KORNICA
08-205 Kornica,
tel. 083 358-78-22, fax 083 358-78-93
e-mail: gmina@kornica.org, http: www.kornica.org

Strona główna / Zarządzenia Wójta / Kadencja 2006 - 2010


wysoki kontrast powiększ czcionkę Ikona drukarki Ikona koperty
 
Aktualne

2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 89/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 03 lipca 2009 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów rozpoczynających w roku szkolnym 2009/2010...

2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 88/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej .

2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 87/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 29 czerwca 2009 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej .

2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 86/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie zarządzenia ponownych wyborów sołtysa w sołectwie Czeberaki.

2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 85/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 09 czerwca 2009 r. w sprawie ustalenia maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dla kierowników jednostek organizacyjnych.

2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 83/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 03 czerwca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 73/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 03 marca 2009 r. w sprawie powołania jury do rozstrzygnięcia eliminacji gminnych XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży...

2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 72/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koszelówce.

2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 71/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 24 lutego 2009 r. w sprawie wyznaczenia Pani Marii Gorzelak do pełnienia w zastępstwie obowiązków dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Kobylanach.

2009-08-03

ZARZĄDZENIE Nr 70/09 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie: Regulaminu dokonywania okresowej oceny pracowników na stanowiskach urzędniczych, w tym kierowniczych stanowiskach urzędniczych.

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 69/09 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 68/09 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 3 lutego 2009 r. w sprawie powołania Komitetu Organizacyjnego do spraw przeprowadzenia eliminacji gminnych XI edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży.

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 67/09 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 5 stycznia 2009 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego.

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 65/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 29 grudnia 2008 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. oświaty, handlu i usług w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 59/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 58/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 3 listopada 2008 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu listopadzie 2008 r.

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 55/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 19 września 2008 r. w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 54/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 19 września 2008 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za przyłącza wodociągowe.

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 53/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 1 września 2008 r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Koszelówce.

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 52/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 25 sierpnia 2008 r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Szkoły Podstawowej w Koszelówce.

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 47/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 11 sierpnia 2008 r. w sprawie terminu składania wniosków na ˝Dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne, naukę w klasach I – III

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 46/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Publicznych Placówek Oświatowych im. Odzyskania Niepodległości w Starej Kornicy.

2009-02-17

ZARZĄDZENIE Nr 45/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 22 lipca 2008 r. w sprawie: ustalenia odpłatności za budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

2008-07-23

ZARZĄDZENIE Nr 43/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 29 maja 2008 r. w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługę...

2008-07-23

ZARZĄDZENIE Nr 40/08 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 5 maja 2008 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej.

2008-05-23

Zarządzenie Nr 41/2008 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 12 maja 2008 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Gminy w Starej Kornicy

2008-05-23

ZARZĄDZENIE Nr 37/08 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 28 kwietnia 2008 r. w sprawie obniżenia wymiaru czasu pracy w miesiącu maju 2008 r

2008-05-23

Zarządzenie Nr 32/2008 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 21 lutego 2008 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Stara Kornica

2008-02-05

ZARZĄDZENIE Nr 30/2008 Wójta Gminy w Starej Komicy z dnia 4 lutego 2008 roku w sprawie określenia stawek czynszu za lokale mieszkalne, lokale użytkowe i inne lokale przynależne do mieszkań.

2008-02-05

Zarządzenie Nr 29/07 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 31 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia odpłatności za przyłącza kanalizacyjne.

2008-02-05

Zarządzenie Nr 28/07 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie: ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2008-02-05

Zarządzenie Nr 24/2007 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2008-02-05

Zarządzenie Nr 22/07 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat za przyłącze wodociągowe do wodociągu gminnego.

2008-02-05

ZARZĄDZENIE Nr 21/07 Wójta Gminy Stara Kornica z dnia 15 listopada 2007 r. w sprawie ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Stara Kornica.

2008-02-05

Zarządzenie Nr 19/2007 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 31 października 2007 roku w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko pracownika ds. ochrony środowiska w Urzędzie Gminy Stara Kornica.

2008-02-05

ZARZĄDZENIE Nr 06/07 Wójta Gminy w Starej Kornicy z dnia 11 maja 2007 roku w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej.

2007-09-26

Zarządzenie Nr 08/07 w sprawie terminu składania wniosków na „Dofinansowanie zakupu podręczników..

2007-09-26

Zarządzenie Nr 05/07 w sprawie powołania oraz ustalenia regulaminu pracy Gminnej Komisji Socjalnej dla rozpatrywania wniosków o pomoc materialną o charakterze socjalnym dla uczniów szkół i słuchaczy kolegiów.

2007-09-26

Zarządzenie Nr 03/07 w sprawie: powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

2007-09-25

Zrządzenie nr 12/07 w sprawie Regulaminu dokonywania okresowej oceny kwalifikacyjnej pracowników samorządowych Urzędu Gminy w Starej Kornicy.

 
Archiwalne

Logo HTML 4.01 Logo CSS Logo UTF-8 Logo WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
x